TSX 48 AF MODULARSYTEM

Stacionární stmívací zařízení 48×2,3kW (24× 5 kW)

Stmívací zařízení TSX 48 AF je moderní systém splňující současné nároky na řízení světelné techniky i nejnovější technické normy. Plně digitální řídící jednotka umožňuje komunikaci pomocí síťového protokolu s počítačem v režii. Obslužný program TSC diagnostika umožňuje provádět nastavení řídící jednotky (jednotek) a sledovat diagnostiku systému přímo z řídícího centra. Použití pro pevnou instalaci do divadel, TV studií apod.

Popis zařízení
Celé zařízení je osazeno v rozvaděčové skříni. Řídící jednotka Le 24×2, jednotka SVJ 48 snímající výkonové jednotky, jistící obvody, stmívače a ventilátory jsou osazeny na 19″ rámu. Otvor pro přívod kabelů se nachází na dně rozvaděče. Skříň je uzavíratelná dveřmi, které jsou prosklené v celé výšce 19″ rámu.

Systém umožňuje použití libovolného počtu rozvaděčových skříní. Každá řídící jednotka má svoji IP adresu, jsou propojeny prostřednictvím ethernetové sítě a komunikují s PC pomocí protokolu TCP/IP. Uživatel tak má k dispozici veškeré údaje o celém systému přímo od osvětlovacího pultu. Na monitoru jsou graficky znázorněna případná chybová hlášení (okruh bez napájení, okruh bez zátěže) a podrobné informace o každém okruhu. Uživatel také může prostřednictvím dotykové obrazovky editovat parametry jednotlivých stmívačů a celého systému. Systém umožňuje ukládání libovolných pamětí  a jejich následnou aplikaci jako přednastavených scén pomocí tlačítkových stanic. Využití funkce pro osvětlení hlediště, pro univerzální světelné scény v multifunkčních objektech apod.

TSX 48 AF je totožný výrobek jako TSX 48, ale má rozšířené možnosti ve zpětné diagnostice:

Obslužný program pro diagnostiku a vzdálené nastavování řídících jednotek lze provozovat na obyčejném PC vybaveném síťovou kartou. Program lze ovládat myší a klávesnicí, pro snadnější obsluhu a komfortnější ovládání doporučujeme použít
dotykový LCD panel a případně virtuální klávesnici. Nastavení parametrů systému se provádí vždy pro zvolenou řídící jednotku: vlastní pojmenování okruhů, DMX patch, volba křivky pro daný okruh, nastavení předžhavení 0–10 %, omezení maxima 90–100 %. Veškeré změny lze rychle a přehledně zadat a volbou „Uložit do jednotky“ jednoduše konfigurovat zvolenou řídící jednotku.

Klíčové vlastnosti 

 • Ovládání plně digitální řídící jednotkou LE24×2
 • 2x digitální vstup DMX 512 (připojení na svorkovnici)
 • Ethernet port RJ-45
 • 2 analogové výstupy
 • 16 analogových vstupů
 • Možnost uložení vlastních pamětí
 • Spouštění předvolených scén přes externí tlačítkové stanice, tyto tlačítkové stanice mají 6 předvoleb a mohou být umístěné na libovolných místech v budově
 • Jištění C10 A (2,3 kW) nebo C13 A/2 (5 kW).
 • Z ásuvné stmívací moduly s pasivním i aktivním chlazením
 • Stmívací moduly pro zátěž 2× 2,3 kW a 1× 5 kW
 • Spínací releové moduly pro zátěž 2× 2,3 kW
 • Signalizační kontrolky IN1, IN2, OUT1, OUT2 na každém modulu
 • Aktivní chlazení pomocí ventilátorů se signalizací výpadku napájení
 • Komunikace přes ethernet

Zobrazení diagnostiky

 • Max. 48 okruhů na obrazovce (přepínání mezi skupinami okruhů)
 • Status řídících jednotek (připojení DMX, připojení fází, teplota systému)
 • U každého okruhu zobrazeno číslo okruhu, číslo DMX kanálu, sloupcový ukazatel výstupní a vstupní úrovně, možnost vlastního popisu
 • Zobrazení chybových symbolů
 • „Žárovka“ – okruh bez zátěže
 • „Blesk“ – jednotka bez napájení
 • Jednoduchým výběrem určitého okruhu dojde k zobrazení přesnějších parametrů